dimecres, 29 d’octubre del 2008

Reunió de dia 3 de juny de 2008

Al Casal Solidari es reuneixen representants de les entitats: Amics de la Terra (Sandy Hemingway), ATTAC (Maria Francisca Simonet i Pilar Barceló), Sindicat C G T (Helena Herrera), Drets Humans de Mallorca (Cil Buele i Aina Calafat), Entrepobles (Miquel Tugores), Fòrum Ciutadà (Catalina Bestard), Plataforma ciutadana Gent de Marratxí (Xisco Mengod), Sindicat STEI (Francesc Ramis).

Els temes tractats i els acords presos són els següents:

1.. La representant d’Amics de la Terra demana informació sobre l’Assemblea de Moviments Socials ja que té algunes dades confuses. Es parla de les diverses possibilitats existents en els Fòrums Socials, constatant que a molts d’ells s’ha constituït de forma paral·lela l’Assemblea de Moviments Socials.

2.. La Comissió en defensa dels serveis públics exposa aquests temes:

· S’està pendent de fixar un dia per tenir una entrevista amb el director general de Comerç perquè informi de les perspectives que té el Govern i sobre el que pensa fer referent a la "Directiva Bolkestein" a nivell d’Illes Balears.

· Es projecta un cicle de conferències o debats sobre la situació de privatització de serveis o de la seva gestió en diferents àmbits (educació, sanitat, transport, serveis socials), per tal d’anar formant una opinió pública, informada i crítica.

· Pilar Barceló, d’ATTAC, proposa la creació d’un Observatori sobre "drets humans", que reculli la documentació que vagi sortint. Ella s’ofereix per fer aquesta tasca.

3.. La Comissió de drets humans informa que encara no s’ha reunit i que ho farà en data propera.

4.. La Comissió per a una vida digna (consum responsable, transgènics, medi ambient) tampoc ha pres decisions. Sandy d’Amics de la Terra expressa el seu parer de fer un treball unitari. La seva associació, des de fa anys, treballa per un consum responsable. En principi s’accepta la proposta que es concretarà a la reunió convocada per a dia 25 de juny, a la qual es demana la participació de la gent d’aquesta comissió.

5.. La plataforma ciutadana Gent de Marratxí s’ha integrat a L’assemblea de Moviments Socials i informa de la tasca que duu endavant per a la sostenibilitat i la participació ciutadana, amb especial incidència des de l’Agenda Local 21.

Es demana la màxima divulgació d’aquest comunicat, per tal que totes les entitats interessades a participar en l’Assemblea de Moviments Socials puguin fer-n’hi arribar l’adhesió.

Es convoca la propera reunió per a dimarts, dia primer de juliol, a les 20h, al Casal Solidari, carrer de Ramon Berenguer III, 20, baixos, Ciutat. Totes les entitats interessades hi estan convidades.

Catalina Bestard (En nom dels assistents a la reunió)