dimecres, 29 d’octubre del 2008

Reunió de dia 16 de setembre de 2008

Assemblea de Moviments Socials
(Resum de la reunió de dia 16 de setembre de 2008)

Al Casal Solidari es reuniren representants de les entitats:
1) Amics de la Terra (Sandy Hemingway),
2) ATTAC (Maria Francisca Simonet i Ana Acosta),
3) Drets Humans de Mallorca (Cil Buele, Aina Calafat i Francesca Sampol),
4) Fòrum Ciutadà (Miquel Ramon i Guillem Ramis),
5) Metges del Món (Paqui Ramírez),
6) Plataforma Ciutadana Gent de Marratxí (Xisco Mengod i Catalina Bestard),
7) Sindicat C G T (Helena Herrera i Carlos Martini),
8) Sindicat STEI-i (Francesc Ramis),
9) Sindicat USO (Mamadou Niame).i
10) Carlos Martín (a títol individual) i tractaren els següents temes:

- Revisió del curs passat i plantejament del curs 2008-2009.

a.. Es valorà positivament el treball fet el curs passat, sobretot tenint en compte que aquesta assemblea es constituí el passat mes de maig, com un fruit de les activitats del Fòrum Social de Mallorca, realitzades a final de gener de 2008.

a.. La Comissió en defensa dels serveis públics va tenir dia 3 de juliol una entrevista amb Pere Trias, director general de Comerç, qui respongué a qüestions presentades: Iniciatives del Govern de les Illes Balears referents a la Directiva Bolkestein: prescripcions obligatòries i optatives: La seva posada en pràctica i prioritats per a la ciutadania de les Illes. Pintà un panorama molt negre perquè aquesta directiva, d’obligat compliment l’any 2009, només pot trobar un fre en la normativa urbanitzadora implantada legalment a cada municipi o territori de la Comunitat Europea. Ens assegurà contactes amb altres gabinets del Govern.

a.. La Comissió per a una vida digna no ha establert encara un pla d’acció amb la plataforma dels antitransgènics on hi és present Amics de la Terra. Es concreta una reunió conjunta per a dia 2 d’octubre, a la seu del GOB. Cal posar l’hora i avisar totes les entitats i persones interessades.

a.. La Comissió de drets humans ha contactat col·lectius, principalment d’immigrants, que es reuniren dia 3 de setembre per rebutjar la Directiva de la Vergonya. També ha estat en contacte amb el II Fòrum de Migració, realitzat la setmana passada a Madrid. Es prepara un tríptic divulgatiu.

- Activitats previstes:

a.. Establir unes pautes i redactar la Carta de Principis d’aquesta AMS, amb referència al FSM.

b.. Realitzar unes jornades en defensa dels serveis públics (educació, sanitat, transport i serveis socials).

c.. Divulgar a nivell popular les problemàtiques que tractam en aquesta AMS a través de conferències, xerrades i mitjans d’informació.

d.. Continuarà la tasca de fomentar la participació ciutadana (p.e. grups de Tolosa, Govern i Consell).

e.. La secció Assemblea de Moviments Socials de la web www.forumsocialdemallorca.org recull les nostres informacions. Cal estendre-la i connectar-la amb altres moviments locals i internacionals.

f.. Cal exigir, amb motiu del 60è Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (10 de desembre), unes línies polítiques de vertader servei al poble, a nivell local, estatal i internacional.

- Pla de reunions.

S’estableix per a aquest curs els següents dies de reunions mensuals

a.. Assemblea General: Cada segon dimarts de mes, en aquest local, a les 20h. (Excepcionalment la propera trobada passa al tercer dimarts)

a.. Comissió en defensa dels serveis públics: dia 7 d’octubre, en aquest local, a les 19.30h.

b.. Comissió per a una vida digna: dia 2 d’octubre, a la seu del GOB.

c.. Comissió de drets humans: dilluns següent a la Reunió General. Propera trobada en aquest local dia 22 de setembre, a les 19.30.

b.. Xerrada de Susan George (coneguda militant del Fòrum Social Mundial), dia 14 d’octubre, a les 19.30h. a "La Misericòrdia", promoguda per l’Agència de Cooperació (Conselleria d’Afers Socials).

Divulgau aquest comunicat a totes les entitats interessades en participar en l’Assemblea de Moviments Socials. Propera reunió: dimarts, dia 21 d’octubre, a les 20h, al Casal Solidari, c/ Ramon Berenguer III, 20. Ciutat.

PER CONNECTAR AMB NOSALTRES: www.forumsocialdemallorca.org i entra a "CONTACTAR"