dimecres, 2 de juliol de 2008

Es constitueix a Mallorca l'Assemblea de Moviments Socials

El dia 8 d'abril de 2008, al local de la Fundació de Serveis per al Poble (C/ Francesc Borja Moll, 10, entresol), es fa la primera reunió constitutiva de l'Assemblea de Moviments Socials, amb la presència de representants de totes les entitats que volen participar-hi, amb ordre del dia establert per la gent participant, en iniciar-se la reunió:


CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS

Informe de la reunió de dia 8 d’abril de 2008


Així com dia 22 de febrer havíem acordat les Entitats Organitzadores del Fòrum Social de Mallorca (FSMa), ens reunírem les següents entitats per tractar sobre la constitució d’una Assemblea de Moviments Socials, la tasca de la qual sigui informar i unir accions, de forma permanent, de caire social en tot allò que afecta la vida de la població de Mallorca, sempre amb una perspectiva global i una actuació local, com reclama la filosofia i la carta de principis del moviment globalitzador del Fòrum Social Mundial. Assistiren a la reunió, realitzada al local de la Fundació de Serveis per al Poble, representants de les següents entitats: ATTAC (Maria Francisca Simonet), Drets Humans de Mallorca (Aina Calafat, Cecil Buele i Xisca Sampol), Entrepobles (Miquel Tugores), Fòrum Ciutadà (Miquel Ramon, Xisco Mengod i Guillem Ramis), Sindicat CGT (Helena Herrera) i Sindicat STEI (Francesc Ramis). Excusà l’assistènciaa Amics de la Terra (Sandy Hemingway) Allí mateix les persones assistents establiren l’ordre del dia de la reunió, de la qual vet aquí el resum.


Els principals aspectes tractats foren:

 • Ha estat un eix significatiu al darrer Fòrum Social Europeu, a Atenes (any 2006), i ho serà al proper fòrum, a Malmö, Suècia (17-21 setembre 2008), com integrar les polítiques econòmiques i socials amb el respecte i la protecció dels serveis públics a Europa.

 • El setembre de 2009 es posarà en pràctica un tractat europeu seguint les directrius anomenades Bolkestein, les quals afectaran en greu manera l’economia i els aspectes socials del nostre poble i de tota la gent de la Comunitat Europea.

 • A nivell de tot l’Estat Espanyol s’està creat una plataforma per informar, denunciar i reivindicar els drets pertinents que segurament quedaran afectats per la nova normativa econòmica.

 • A Mallorca cada dia més s’intensifica la gestió privada dels serveis públics: sanitat, vellesa, educació ...i els treballs i sous dels treballadors són més i més baixos i precaris.

 • Manca el control eficaç de la gestió pública dels nostres governants.

 • Es dóna un consumisme desembocat i entren al mercat productes insegurs per a la salut com poden ser els transgènics.


Les possibles alternatives presentades van ser:

 • Cal que l’opinió pública s’adoni dels problemes que estam vivim.

 • Cal anar a l’arrel dels problemes presentats.l

 • Cal poder exigir una gestió adequada de recursos i possibilitats.

 • És imprescindible estar presents en els mitjans d’informació.

 • És necessari connectar amb totes les entitats que lluiten i reivindiquen els drets comunitaris, tant entitats de l’illa com de fora Mallorca, a nivell estatal i a nivell internacional.

Per tot això, s’establiren els següents acords, que seran vàlids quan cada entitat participant els ratifiqui:

 • Es decideix constituir l’Assamblea de Moviments Socials (ratificació a la propera reunió).

 • Poden formar part d’aquesta assamblea les Entitats Organitzadores del FSMa i tota altra entitat social que hi vulgui pertànyer.

 • En principi es concreta orientar l’acció conjunta d’aquesta assemblea en dos aspectes:

  • Reivindicació dels serveis públics (Contra la seva progressiva privatització actual).

  • Defensa d’una forma de vida digna (Contra consumisme, mala alimentació ...).

 • A la reunió de dia 22 de febrer s’acordà donar vida a la pàgina web del FSMa. Aquesta assemblea hi participarà activament, informant de totes les seves activitats i propostes.

 • Es preveu la necessitat d’informar-nos i de divulgar a l’opinió pública el Tractat Europeu que es posarà en pràctica l’any proper; es prepararan activitats en aquest sentit.

 • Es farà una reunió mensual. La propera serà dia 6 de maig, a les 19.30h, al local del Casal Solidari (C/ Ramon Berenguer III, 10, baixos – Ciutat).

 • Es demana que aquest escrit sigui divulgat a totes les entitats socials possiblement interessades.