dijous, 3 de juliol de 2008

Directiva Bolkestein, amb director general de Comerç

Benvolguts companys i companyes,

Dia 3 de juny acordàrem:

La Comissió en defensa dels serveis públics(ASSEMBLEA DE MOVIMENTS SOCIALS) exposà aquests temes:
S’està pendent de fixar un dia per tenir una entrevista amb el director general de Comerç perquè informi de les perspectives que té el Govern i sobre el que pensa fer referent a la “Directiva
Bolkestein”.a nivell d’Illes Balears.

AQUESTA REUNIÓ S'HA CONFIRMAT:

Reunió amb en Pere Trias, director general de Comerç, per a dia 3 de juliol (dijous) a les 20 hores, al Casal Solidari (Ramon Berenguer III, 20)

Li volem presentar sobretot aquests punts:
1. Quines iniciatives té el Govern de les Illes Balears referents a la Directiva Bolkestein?
2. Quines prescripcions són obligatòries i quines són optatives?
3. Quines prescripcions pensa el Govern posar en pràctica o facilitar la seva implantació?
4. Quines prioritats cal mantenir a favor de la ciutadania de les Illes?
5.
....

CONVÉ QUE HI SIGUI PRESENT UN BON NOMBRE DE PERSONES, no només la gent de la comissió.
US ESPERAM, DIJOUS, A LES 8 DEL VESPRE AL CASAL SOLIDARI.